Dataskyddsförordningen (GDPR)

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag från och med 25 maj 2018. Generellt innebär det en del förändringar för de företag som behandlar personuppgifter och förbättrade rättigheter för den enskilde individen när det gäller personlig integritet.

Allmänt

Vi använder endast dina personuppgifter för att kunna genomföra våra uppdrag. Din Redovisningsbyrå i Kumla AB är personuppgiftsansvariga. Utöver det lagbundna kravet kring personuppgifter så skickar vi sparsamt ut nyheter och annan väsentlig information till kunder. Denna information är inte lagbunden och du kan därför meddela oss om du inte är intresserad av att erhålla sådan information.

  • Vi använder inte s.k. ”cookies”
  • Vi upprättar ingen statistik eller gör analyser över besökare och trafiken på hemsidan
  • Vi har på hemsidan länkar till andra webbplatser. Vår policy gäller inte för dessa länkars webbplatser

Fullständig policy hittar du här:

integritetspolicy-din-redovisningsbyra.pdf 

 

 

Hjälp mig med min företagsekonomi »