När du låter oss sköta din bokföring, vill vi att du ska se det som en investering i din egen verksamhet. Du får löpande och tillförlitlig information som ger dig en möjlighet att styra verksamheten.

Olika företag har olika behov och förutsättningar vilket innebär att vi är flexibla vad gäller kundanpassade lösningar. Tillsammans med våra konsulter lägger vi upp rutiner för hur det löpande arbetet ska fungera så smidigt som möjligt.  Det frigör tid för dig att fokusera på din verksamhet och dina affärer.

 

Vi  erbjuder tjänster som:

 

Alla uppdrag baseras på ett skriftligt uppdragsavtal som reglerar förhållandet och vår överenskommelse mellan Din Redovisningsbyrå och ditt företag.

Malin Wennergren är auktoriserad redovisningskonsult via Srf konsulterna och upprättar bokslutsrapport 

Behöver ditt företag en revisor?

Den 21 juni 2010 klubbade Sveriges Riksdag igenom beslutet om att slopa revisionsplikten för mindre aktiebolag. Både Rex och Bokslutsrapporten följer den internationella standarden inom övriga EU-länder där det sedan länge finns en etablerad process av denna typ för kvalitetssäkring av redovisning och ekonomisk rapportering.

Lagändringen om avskaffad revisionsplikt omfattar privata aktiebolag som varaktigt under två år inte överstiger mer än ett av följande gränsvärden:

  • nettoomsättning om 3 miljoner kronor
  • balansomslutningen om 1,5 miljoner kronor
  • 3 anställda
Hjälp mig med min företagsekonomi »